Advies, coaching en training bij veranderingsprocessen

Organisaties zijn vrijwel allemaal, gewild of ongewild in beweging. Dit wordt veroorzaakt door, strategische beleidsveranderingen, fusies, reorganisaties, efficiencyoperaties of door cultuurveranderingen. 

 De uitgangspunten van Vonk Advies

Wij streven ernaar  het vermogen tot zelfmanagement en zelfontwikkeling van medewerkers, teams en management te vergroten.    

 Het belang van ondersteuning bij en kennis van veranderingsprocessen

Veranderingen maken verschillende processen los. Medewerkers en management destabiliseren. Er moet afscheid genomen worden, soms van een werkwijze, een werkplek, soms van een functie, of zelfs van collegae. Nieuwe samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Wellicht moeten andere vaardigheden worden eigen gemaakt.

Vaak ontbreekt de ervaring en het zicht op de consequenties voor de medewerkers of de managers. Sommigen zijn blij met veranderingen. Die openen perspectieven voor henzelf en voor de organisatie. Zij vinden dat de veranderingen niet snel genoeg kunnen gaan. Zij raken bij weerstand of onbegrip van collegae teleurgesteld en kunnen na een aantal teleurstellingen het geloof in de veranderbaarheid van de organisatie en het management verliezen.

Voor het management is het essentieel inzicht te verkrijgen in de verschillende processen die plaatsvinden bij veranderingen. Immers alleen van daaruit zijn leidinggevenden in staat adequaat te handelen.

 De  verschillende belangen en grenzen bij veranderingen

Organisaties zijn, om optimaal te kunnen presteren, op zoek naar de grenzen tussen het belang van de organisatie en het belang van haar medewerkers. Aan de ene kant hebben organisaties rekening te houden  met de veranderingssnelheid van de omgeving, de wensen van  klanten, de toenemende concurrentie en de kwaliteitseisen. Aan de andere kant met de veranderde normen en waarden over werk en de daaruit voortvloeiende loopbaanwensen van medewerkers.

Waar ligt de grens tussen:

 • de kwaliteit van het product en de motivatie van de  werknemer
 • de flexibele organisatie en de basiszekerheid van de werknemer
 • de continuïteit van de organisatie en de mobiliteit van de werknemer
 • de doelgerichte organisatie en de optimale ontplooiingskansen van  de werknemer
 • het tempo van veranderen voor de organisatie en de draagkracht van de werknemer

De optimale situatie bij een veranderingsproces

De verandering is een gemeenschappelijk doel geworden. De kracht en grenzen van de organisatie en de individuele medewerkers zijn in kaart gebracht. Het belang van meedenken en een relevante communicatie is erkent en er zijn voldoende middelen.

Hoe creëert  een organisatie de optimale situatie?

De volgende stappen zijn noodzakelijk voor het bereiken van een optimale situatie.

 • Zorg dat u weet wat u wil en zorg ervoor dat medewerkers weten wat ze kunnen en  willen.
 • Streef naar optimalisering van de eigen wensen en de wensen van de medewerkers.
 • De organisatie die vervolgens de consequenties van die win-winsituatie omzet in beleid,  prioriteiten en strategie, heeft een kans van slagen.
 • De organisatie die de stijl van leidinggeven en de professionalisering van alle medewerkers af gaat stemmen op beleid, visie en doelstellingen, heeft een kans op succes.
 • De organisatie die er vervolgens voor zorgt dat management en medewerkers ondersteund worden door inzet van voldoende middelen onder andere bij het verkrijgen en inzetten van de benodigde vaardigheden voor het  implementeren van de veranderingen, heeft de juiste lijn gevonden. 

Wat kan Vonk Advies voor u betekenen?

Wij denken mee, ondersteunen, coachen en adviseren. Wij zetten onze ondersteunende kwaliteit in en stellen u daarmee in staat uw doelstellingen te bereiken.

De werkwijze en attitude van Vonk Advies

 • wij inventariseren uw wensen, doelstellingen en visie
 • wij vragen naar uw ervaring met  methodieken en naar uw te besteden budget 
 • wij onderzoeken de haalbaarheid van uw wensen in relatie tot uw huidige en gewenste situatie
 • wij doen een voorstel over de methodiek, de tijdsinvestering, de haalbaarheid van het doel,  het kostenplaatje en  geven een tijdpad aan voor de  implementatie
 • wij stellen u een vaste procesbegeleider/adviseur of coach voor
 • wij blijven voortdurend in gesprek met u over de voortgang en de resultaten en stellen het traject zo nodig bij
 • wij nemen uw verantwoordelijkheid niet over 
 • wij zijn tevreden als de gestelde doelen bereikt zijn

Branches en sectoren

Wij hebben vooral ervaring in branches en sectoren als: onderwijs, gemeente/stadsdelen,  gezondheidszorg en dienstverlenende profit- en not-for-profitorganisaties

 Werkterreinen 

 • procesbegeleidingen bij veranderingen
 • adviseren en coachen directie, managementteams, bestuurders bij veranderingsprocessen
 • adviseren en coachen bij teambuilding, samenwerkingsprocessen en  managementstijlen
 • adviseren  en coachen bij personeels- en organisatiebeleid, loopbaanbeleid, mobiliteitsbeleid, reïntegratiebeleid en competentiebeleid
 • coachen en superviseren aankomend management en middenmanagement
 • trainen in het vergroten van de sociale en communicatieve vaardigheden voor directies, managers, teams, adviseurs,  bemiddelaars en personeelsadviseurs
 • coachen en trainen van medewerkers bij heroriëntatie op hun loopbaan zowel individueel als in groepen (eventueel incompany)
 • productontwikkeling ter ondersteuning van de veranderingen 
klik hier om naar boven te gaan

home, contact, over Vonk Advies, informatie over trainingen en processbegeleiding