Teamcoaching

terug naar medewerkers in veranderingsprocessen

Teamcoaching

Teamcoaching is geschikt voor teams die de samenwerking door steeds terugkerende knelpunten als onbevredigend ervaren. 

Introductie

Door weinig of slechte samenwerking binnen een team gaat veel energie verloren. De creativiteit en meerwaarde van een team wordt daardoor onvoldoende benut en de inzet wordt als onproductief ervaren.
Goede bedoelingen en de wil om te verbeteren blijken in de praktijk onvoldoende op te leveren. Relationele, communicatieve en/of organisatorische problemen kunnen de samenwerking blijven bemoeilijken.

Teamcoaching kan vastgelopen samenwerking vlot trekken en voorwaarden creëren voor een optimaal werkklimaat waarin teamleden hun aandacht en energie samen kunnen richten op het behalen van teamdoelen en resultaten.

Doelstelling van een teamcoachingstraject

Teams middelen aanbieden waarmee zij zelf werksituaties kunnen analyseren en een plezierig en productief werkklimaat kunnen bewerkstelligen.

Na de coaching hebben de teamleden:

  • inzicht in de mechanismen en structuren die ten grondslag liggen aan hun samenwerkingsproblemen. 
  • meer zicht op de effecten van de interacties en de wijze van communiceren.

Het team is in staat creatief en productief te werken aan een gezamenlijk doel. 

Inhoud en werkwijze

De beginfase van de ondersteuning is gericht op een analyse van de problemen, aan de hand van een praktijksituatie, die leidt tot een gezamenlijke voorlopige formulering. Wij maken hierbij ondermeer gebruik van groepsontwikkelingsmodellen en communicatietheorieën.

In de middenfase werkt het team aan een realistische gezamenlijk doel. Verwachtingen naar elkaar toe worden uitgesproken. Afspraken worden vervolgens gemaakt.
Centraal staat nu het verhelderen van de structurele componenten die aan de onbevredigende samenwerking ten grondslag liggen.

In de laatste toekomstgerichte fase werken de teamleden samen aan een strategie en het opstellen van een stappenplan om daadwerkelijk verbeteringen aan te brengen die zullen leiden tot een plezierige en productieve samenwerking. 

Duur bijeenkomsten, en frequentie

Duur teamcoaching: in overleg, met in beginsel 4 bijeenkomsten van een dagdeel per keer
Frequentie: in overleg maar in beginsel eenmaal per drie weken                     
Plaats: naar keuze, op een interne of externe locatie

klink hier om naar boven te gaan

home, contact, over Vonk Advies, informatie over trainingen en procesbegeleiding