OrganisatieveranderingFusie, of juist decentralisatie; reorganisatie; wie heeft daar niet mee te maken? Allemaal processen die gepaard gaan met veranderingen in de bedrijfscultuur, in het personeelsbeleid en in de professionalisering van de medewerkers. Processen die ook vaak gepaard gaan met problemen als een te hoog ziekteverzuim of minder gemotiveerde medewerkers.

Vonk Advies analyseert de problemen in een organisatie vanuit de overtuiging dat de problemen niet alleen liggen bij het team dat slecht functioneert of de manager die niet voldoet. Problemen gaan de hele organisatie aan. Wezenlijke veranderingen kunnen slechts doorgevoerd worden, wanneer iedereen zich daaraan committeert. Vonk Advies zoekt naar de juiste balans tussen individu, collega's en organisatie. Wij werken procesgericht en zijn pas tevreden wanneer de resultaten van een overeengekomen veranderingstraject daadwerkelijk geïmplementeerd zijn.

Klik hier als u meer informatie wilt over Advies, coaching en training bij veranderingsprocessen en integraal personeelsbeleid. 

home, contact, over Vonk Advies, informatie over trainingen en procesbegeleiding