Loopbaantrajecten

terug naar informatie over trainingen

Ieder mens maakt op zijn tijd de balans op van zijn of haar loopbaan. De behoefte om de balans op te maken zal steeds meer een intrinsieke zijn maar soms wordt deze behoefte gevoed door andere oorzaken. Die andere oorzaken kunnen zijn: overcompleet raken, arbeidsongeschikt worden, flexibilisering van de organisatie of een reorganisatie. Deze oorzaken hebben direct consequenties voor de medewerker, de functie en de werkomstandigheden. Dit kan voor de één bedreigend zijn en voor de ander een uitdaging, een kans om iets anders te gaan doen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie of oorzaak zal de behoefte ontstaan om zich te heroriënteren op de eigen loopbaan. Dat is belangrijk om de kans van slagen op een eventuele andere geschikte functie te optimaliseren.
  
De onderdelen van het heroriëntatietraject
Als u duidelijk heeft wat u kan en wat u wilt, kunt u uw mogelijkheden in kaart brengen. Het is zinvol om daarna een actieplan te maken voor de korte en voor de lange termijn. Vervolgens ontwikkelt u een strategie ter ondersteuning van uw plan om uw kansen te vergroten en uw doel te bereiken. Het maken van een gedegen actieplan vraagt inzicht in de gewenste functies, de functie-eisen, de cultuur van organisaties, de netwerken, de sollicitatiemogelijkheden, de benodigde werkervaring, de opleidingsmogelijkheden en uw persoonlijke criteria.

Begeleiding en ondersteuning
Dat u bij enkele of bij alle onderdelen van een loopbaanheroriëntatie ondersteuning of begeleiding zou wensen is gezien deze complexe materie niet verwonderlijk.
Vonk Advies heeft een loopbaantraject ontwikkeld. Dat traject is opgebouwd uit een aantal onderdelen. U kunt in overleg met ons, naar uw behoefte, een traject samenstellen.

Uitgangspunt van Vonk Advies
Wij streven ernaar het vermogen tot zelfmanagement en zelfontwikkeling te vergroten.

Onze werkwijze en het samenstellen van de onderdelen
U heeft een uitgebreid intakegesprek (zie onderdeel 1) om vanuit uw huidige situatie vast te stellen wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Vervolgens geven wij, in overleg met u, een advies over de benodigde trajectonderdelen en beslist u of u het traject wil vervolgen.

Om u een idee te geven wat een heroriëntatietraject inhoudt geven we u een voorbeeld van een gemiddeld individueel traject: de inhoud van dit traject, de gemiddelde tijdsinvestering en de doorlooptijd.

De trajecten

Individueel traject
De onderdelen drie tot en met zes (zelfanalyse, oriënteren, inkaderen en het actieplan), vereisen minimaal tien loopbaangesprekken van anderhalf uur per keer.
De tijdsinvestering van de deelnemer, buiten de gesprekken, is gemiddeld drie uur per week. De doorlooptijd van het gehele traject is gemiddeld vier tot zes maanden.

Groepstraject
Dit traject heeft dezelfde onderdelen als het bovenstaande individuele traject. Het is een combinatietraject van vier groepsgerichte dagen voor het heroriëntatieproces wordt behandeld, met een frequentie van éénmaal per vier weken, aangevuld met drie of vier individuele gesprekken. Het maximaal aantal deelnemers per groep is acht.

Resultaat van het traject
Aan het einde van het heroriëntatietraject heeft u meer zicht op wat u kunt en wat u wilt.
U heeft daarnaast een reëel actieplan gemaakt en een strategie ontwikkeld om uw kans van slagen te vergroten en binnen een redelijke termijn uw doel te kunnen bereiken.

Overige onderdelen
De overige onderdelen uit het schema worden, op verzoek en in overleg, per onderdeel ingezet.

Voor wie zijn de loopbaantrajecten geschikt?  
De loopbaantrajecten zijn geschikt voor medewerkers die:  
 
  • zich willen heroriënteren op hun loopbaan
naar boven
 
  • hun functie ontgroeid zijn
 
  • willen weten of ze geschikt zijn voor een specifieke of andere functie
 
  • arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen functie
 
  • gaan reïntegreren na lange tijd uit het arbeidsproces te zijn geweest
 
  • vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen
 
  • overcompleet zijn of dat op termijn worden
 
  • gericht advies of ondersteuning willen, op het gebied van scholing, stage, werkervaring, netwerken en/of solliciteren

Onderdelen van het loopbaantraject
1
intake
tijdens de intake wordt in overleg vastgesteld welk traject geschikt is
2
drie verschillende verwerkingstrajecten
voor boventallige medewerkers
voor vastgelopen of reïntegrerende medewerkers
voor arbeidsongeschikte medewerkers
3
wie ben ik: drijfveren
vaardigheden en kernkwaliteiten
typecasting/hoe zien anderen mij
wat kan ik: capaciteiten
sterke/zwakke kanten
profileren
normen en waarden
beïnvloedingssterkte: voor mijzelf/voor de ander/ voor de organisatie
4
oriënteren:
wat wil ik? Werkvelden en mogelijkheden zijn in kaart gebracht
5
inkaderen:
aan de hand van een profielschets worden alle belangrijke criteria vastgesteld
6

actieplan:
een plan voor de korte en de lange termijn
een haalbaar plan
een passende sollicitatie strategie
kennis van de branche, de cultuur en de functie
inzicht in het eigen netwerk

 
Voor een gericht advies, voor begeleiding of training bij de volgende onderdelen van het traject, is in ieder geval helderheid en inzicht over de onderdelen drie, vier en vijf noodzakelijk.
naar boven
7
scholing:
advies bij het vaststellen van de noodzaak tot scholing.
8
werkervaring:
advies op het terrein van de mogelijkheden voor het opdoen van werkervaring
9
netwerken:
advies bij het opzetten van een netwerk passend bij de persoon en de gewenste functie(s)
10
sollicitatietraining:
advies bij de verschillende sollicitatiemogelijkheden.
training: het voeren van sollicitatiegesprekken/schrijven van sollicitatiebrieven en het opstellen van een c.v.
11
coaching:
a. ondersteuning bij het ingroeien in een andere of zwaardere functie
b. begeleiding bij het reïntegreren in een nieuwe of oude functie

 

 

klik hier om naar boven te gaan

 

home, contact, over Vonk Advies, informatie over trainingen en procesbegeleiding