Informatie

Vonk Advies  adviseur, coach en trainer bij veranderingsprocessen van de persoon, het team en de organisatie.

Coachen, adviseren en trainen bij persoonlijke veranderingsprocessen

groeien naar/in een nieuwe of veranderde functie
vergroten van effectief en efficiënt handelen
reïntegreren in de eigen of andere functie
vergroten van communicatieve vaardigheden
een andere/persoonlijke stijl van leidinggeven 
gewenste of noodzakelijke loopbaanveranderingen

Klik hier voor meer informatie over:
coaching
coaching bij reïntegratie

Coachen, adviseren en trainen bij veranderingsprocessen in en van teams

vergroten van de effectiviteit van (directie)teams
vergroten van de samenwerking in teams
hanteren van intervisie in teams
loopbaantraining

Klik hier voor meer informatie over:
teamcoaching
loopbaantraining

Coachen, adviseren en trainen bij veranderingsprocessen in en van de organisatie

professionalisering
reorganisaties
fusies
loopbaanbeleid
cultuurveranderingen onder andere resultaatgericht management
competentiemanagement
integraal personeelsbeleid
verzuim- en reïntegratiebeleid
implementatie van een verandering     

Klik hier voor meer informatie over:
advies, coaching en training bij veranderingen
greep op het reïntegratieproces