Uitgangspunten en wijrkwijze

terug naar Vonk Advies

De uitgangspunten van Vonk Advies

  • Wij streven ernaar het vermogen tot zelfmanagement en zelfontwikkeling van medewerkers, teams en management te vergroten.

De werkwijze en attitude van Vonk Advies
 
  • wij inventariseren uw wensen, doelstellingen en visie
 
  • wij vragen naar uw ervaring met methodieken
 
  • wij onderzoeken de haalbaarheid van uw wensen in relatie tot uw huidige en gewenste situatie
 
  • wij maken een kostenplaatje en geven een tijdpad aan voor de implementatie
 
  • wij doen een voorstel over de methodiek, de tijdsinvestering en de haalbaarheid van het doel
 
  • wij stellen u een vaste projectleider/adviseur/coach voor
 
  • wij blijven voortdurend in gesprek met u over de voortgang en de resultaten en stellen het traject zo nodig bij
 
  • wij nemen uw verantwoordelijkheid niet over
 
  • wij zijn pas tevreden als de gestelde doelen bereikt zijn

Branches en sectoren
Wij hebben met name veel ervaring in branches en sectoren als: onderwijs, gemeente/stadsdelen, gezondheidszorg en dienstverlenende organisaties
.

Klik hier als u meer informatie wil.

home, contact, over Vonk Advies, informatie over trainingen en procesbegeleiding