Coaching

terug naar informatie over trainingen

Coaching is geschikt voor uitvoerenden en leidinggevenden die steeds terugkerende knelpunten ervaren.
Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en onderhouden van effectieve (werk)relaties.

Introductie

Bij coaching is sprake van een begeleide leer- en adviessituatie. U kunt optimaal gebruik maken van het feit dat de werkpraktijk parallel loopt met het leren tijdens de gesprekken. De invalshoek om een coachingstraject te starten kan heel verschillend zijn. Leerdoelen kunnen betrekking hebben op zaken als: ingroeien in een nieuwe functie, stijl van leidinggeven, omgaan met werkdruk, loyaliteit en invloed of een veranderde werksituatie, zicht krijgen op en benutten van eigen mogelijkheden binnen de organisatie, delegeren, draagvlak creëren, implementeren van nieuwe werkvormen, nemen van beslissingen en/of impopulaire maatregelen, etc.

Doelstelling van een coachingstraject

U krijgt:

  • instrumenten in handen om te reflecteren op de wijze waarop u uw functie uitvoert.
  • meer zicht op uw persoonlijke leerstijl en stijl van werken.
  • meer zicht op de effecten van uw interacties en uw wijze van communiceren.

U breidt uw handelings- en invloedmogelijkheden uit.

Inhoud en werkwijze
Via een oriënterend gesprek maakt u kennis met de organisatie en uw coach. Nadat u voldoende vertrouwen en inzicht hebt gekregen in de deskundigheid van uw coach volgt een intakegesprek. U bespreekt de leerdoelen en de te volgen werkwijze en maakt werkafspraken over: frequentie, data, tijdstip, plaats, inbreng materiaal en evaluatiemomenten.      

Vanaf het tweede gesprek werkt u, ondersteund door de coach aan het realiseren van uw leerdoelen. Het accent ligt in de beginfase op het herkennen van de mechanismen in uw handelen. De coach ondersteunt deze reflectie door te luisteren, te analyseren, te wijzen op eventuele inconsistenties, te adviseren en structuur aan te bieden.

In de eerste helft van de gesprekkenreeks komt ook uw persoonlijke leerstijl en stijl van werken aan bod. In de tweede helft van de gesprekkenreeks verschuift het accent steeds meer naar het uitbreiden van uw handelingsrepertoire. Uiteindelijk zal u dit meer doelgerichte en doelmatige werkrelaties opleveren.

Duur bijeenkomsten, frequentie en tarieven

Duur individuele coaching: gemiddeld anderhalf uur per bijeenkomst
Duur teamcoaching:gemiddeld drie uur per bijeenkomst                  
Frequentie:gemiddeld eenmaal per twee weken of naar behoefte                    
Plaats: Postjesweg 175 in Amsterdam of op locatie


klik hier om naar boven te gaan

home, contact, over Vonk Advies, informatie over trainingen en procesbegeleiding