Coaching als ondersteuning bij reïntegratie

 

terug naar informatie over trainingen

Coaching is een adequate wijze van ondersteuning bij re-integratie voor medewerkers en leidinggevenden die, bijvoorbeeld, door
steeds terugkerende knelpunten in de werksituatie geheel of gedeeltelijk ziek zijn geworden.

Coaching vergroot de kans op een succesvolle re-integratie.

Bij re-integratie is, naast het werken aan persoonlijke knelpunten en een adequaat re-integratieplan, belangrijk om zicht te krijgen op:   

  1. energiegevende activiteiten
  2. zelfbeeld en imago
  3. balans tussen draagkracht en draaglast

om vervolgens houding, handelen en wijze van communiceren af te kunnen stemmen op het behouden van balans in draagkracht en draaglast.

Introductie

Bij coaching is sprake van een begeleide leer- en adviessituatie.
De werkpraktijk en de reïntegratie lopen parallel met de ondersteuning. 
De invalshoek om een coachingstraject te starten bij re-integratie kan verschillen.
De coaching kan zich richten op het gefaseerd reïntegreren en/of op het kunnen hanteren van de knelpunten in de functie of werksituatie.

Doelstelling van een coachingstraject

In staat zijn tot reflectie op de wijze waarop uw reïntegratie verloopt
U krijgt meer zicht op uw persoonlijke leerstijl en stijl van werken.
U krijgt meer zicht op de effecten van uw interacties en uw wijze van communiceren.
U breidt uw handelings- en invloedmogelijkheden uit.

Inhoud en werkwijze

Via een oriënterend gesprek maakt u kennis met de organisatie en uw coach.
Nadat u voldoende vertrouwen en inzicht hebt gekregen in de deskundigheid van uw coach volgt een intakegesprek.
U bespreekt de leerdoelen en de te volgen werkwijze en maakt werkafspraken over frequentie, data, tijdstip, plaats, inbreng materiaal en evaluatiemomenten.

Vanaf het tweede gesprek werkt u, ondersteund door de coach aan het realiseren van uw leerdoelen en het opbouwen van energie.
Het accent ligt in de beginfase op het herkennen en erkennen van de mechanismen in uw handelen.
De coach ondersteunt deze reflectie door te luisteren, te wijzen op inconsistenties in dat verhaal, te analyseren, te adviseren, te confronteren en structuur aan te bieden.

In de eerste helft van de gesprekkenreeks komt ook uw persoonlijke leerstijl en stijl van werken aan bod.
In de tweede helft van de gesprekkenreeks verschuift het accent steeds meer naar het uitbreiden van uw handelingsrepertoire.
Uiteindelijk zal u dit meer energie en doelgerichte werkrelaties opleveren.

Duur bijeenkomsten en frequentie

Duur individuele coaching: gemiddeld anderhalf uur per bijeenkomst

Frequentie: gemiddeld eenmaal per twee à drie weken, of naar behoefte

Plaats: Postjesweg 175, Amsterdam of op locatie

 

klik hier om naar boven te gaan

home, contact, over Vonk Advies, informatie over trainingen en procesbegeleiding